Քարաքոսաբանության ամառային դպրոց երիտասարդ գիտնականների համար
hy