Homepage

[:en][vc_row padding_top=”30″ padding_bottom=”30″][vc_column][vc_column_text css_animation=”top-to-bottom”]

Welcome to World of Armenian Lichens

 

Dear Visitor,

I would like to welcome you on www.lichenology.am – the web portal of Armenian Lichens. The website will provide necessary information on lichen diversity of Armenia, educational events and scientific projects which are carrying out in the Republic of Armenia and abroad. There will be useful information on species identifications, new lichenological articles and books etc., which will be interesting for amateur and professional lichenologists.

Do you want to know what lichen is? What is their role in ecosystems? Why we should conserve them? Let’s discover them together!!!

Sincerely,

Arsen Gasparyan
President of Young Biologists Association NGO
45 apt., 40 Charents str., 0025 Yerevan,
Republic of Armenia
E-mail: info@lichenology.am; arsen@yba.am

[/vc_column_text][vc_empty_space][vc_message]

Lichen of the Year

 

The Lichen of the Year 2015 is Peltigera praetextata (Flörke ex Sommerf.) Zopf

On 22 of May 2015, in the frame of “Biodiversity of the Year 2015″ public campaign, the Peltigera praetextata is announced as a lichen of the year. More than 200 people participated in online public voting and voted for Ramalina farinacea, Flavoparmelia caperata and  Peltigera praetextata.

The United Nations has proclaimed May 22 The International Day for Biological Diversity (IDB).  The “Biodiversity of the Year 2015″ public campaign is aimed to raise public awareness on biodiversity conservation in Armenia. The campaign was organized in cooperation with Yerevan State University and supported by The Rufford Foundation.[/vc_message][/vc_column][/vc_row][vc_row background_image=”3074″ padding_top=”80″ padding_bottom=”100″ custom_css=”background-size: cover;

-webkit-background-size: cover;
-moz-background-size: cover;
-o-background-size: cover;” el_position=”first last” css=”.vc_custom_1457363119657{background-position: center !important;background-repeat: no-repeat !important;background-size: cover !important;}”][vc_column][vc_column_text]

News

[/vc_column_text][vc_column_text][catlist content=yes thumbnail=yes][/vc_column_text][vc_separator][vc_column_text css_animation=”top-to-bottom”]

Lichenological Organizations

[/vc_column_text][vc_column_text] [jw_easy_logo slider_name=”Lichenological Organizations”][/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][:hy][vc_row padding_top=”30″ padding_bottom=”30″][vc_column][vc_column_text css_animation=”top-to-bottom”]

Բարի գալուստ Հայաստանի քարաքոսերի աշխարհ

 

Հարգելի այցելու.

Ցանկանում եմ ողջունել Ձեզ Հայաստանի Քարաքոսեր` առցանց քարաքոսաբանությունը Հայաստանում վեբկայքում: Այս կայքը նպատակն է այցելուներին տրամադրել անհրաժեշտ տեղեկատվություն Հայաստանում և արտերկրում քարաքոսերի կենսաբազմազանության, կրթական միջոցառումների և գիտահետազոտական ծրագրերի վերաբերյալ: Այստեղ Դուք կծանոթանաք օգտակար գիտական հոդվածների, գրքերի և այլ նյութերի հետ մասնագիտական և սիրողական մակարդակով քարաքոսերի որոշման և հետազոտման համար:

Ցանկանում եք իմանալ ի՞նչ է քարաքոսը: Ի՞նչ դեր ունեն քարաքոսերը էկոհամակարգում: Ի՞նչու պահպանել քարաքոսերը Եկեք միասին բացահայտենք քարաքոսերի հետաքրքրաշարժ աշխարհը…

Հարգանքով`

Արսեն Գասպարյան

Երիտասարդ կենսաբանների ասոցիացիա ՀԿ նախագահ

[/vc_column_text][vc_empty_space][vc_message]

Տարվա քարաքոսը

 

2015թ. Տարվա քարաքոսն է Պելտիգերա երիզավորը(Peltigera praetextata)

 

2015թ. մայիսի 22-ին, Տարվա կենսաբազմազանությունը հանրային արշավի շրջանակներում, առցանց հանրային քվեարկության միջոցով որոշվեց տարվա քարաքոսը: Ավելի քան 200 հոգի մասնակցել է քվեարկությանը:

Արշավը իրականացվել է Երիտասարդ կենսաբանների ասոցիացիա ՀԿ կողմից ԵՊՀ Կենդանաբանության ու Բուսաբանության և սնկաբանության ամբիոնների հետ համատեղ և Ռաֆորդ հիմնադրամի աջակցությամբ:

[/vc_message][/vc_column][/vc_row][vc_row background_image=”3074″ padding_top=”80″ padding_bottom=”100″ custom_css=”background-size: cover;

-webkit-background-size: cover;
-moz-background-size: cover;
-o-background-size: cover;” el_position=”first last” css=”.vc_custom_1457363119657{background-position: center !important;background-repeat: no-repeat !important;background-size: cover !important;}”][vc_column][vc_column_text]

Նորություններ

[/vc_column_text][vc_column_text][catlist content=yes thumbnail=yes][/vc_column_text][vc_separator][vc_column_text]

Քարաքոսաբանական կազմակերպություններ

[/vc_column_text][vc_column_text] [jw_easy_logo slider_name=”Lichenological Organizations”][/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][:]

en_USEnglish