Անդամներ

կ.գ.թ. Արսեն Գասպարյան

Խմբի ղեկավար

կ.գ.թ. Իվան Գաբրիելյան

Ավագ գիտաշխատող

Naira Sargsyan

Գիտաշխատող

Ռազմիկ Սարգսյան

Գիտաշխատող

Ռազմիկ Պապիկյան

Գիտաշխատող

hyArmenian