Գլխավոր

Գիտական հետաքրքրություններ

  • Բազմազանություն
  • Մոլեկուլային կարգաբանություն
  • Մանրէաբանություն
  • Շտրիխ-կոդավորում
  • Պահպանություն
Diversity

Բազմազանություն
Մեր հետազոտական ​​խմբի հիմնական նպատակներից մեկը Հայաստանի քարաքոսերի և սնկերի բազմազանության, բաշխման և դրանց պոպուլյացիաների ուսումնասիրությունն է: Կովկասի տարածաշրջանը, ներառյալ Հայաստանը, կենսաբազմազանության թեժ կետերից մեկն է և լավ հայտնի է իր հարուստ բուսական և կենդանական աշխարհով: Ներկայումս Հայաստանից հայտնի է ավելի քան 620 տեսակի քարաքոս և ավելի քան 1400 տաքսոն մակրոոսկոպիկ սնկեր:

Molecluar Phylogeny

Մոլեկուլային կարգաբանություն
Քարաքոսերի մոլեկուլային կարգաբանությունը քարաքոսերի ժամանակակից սիստեմատիկայի կարևոր բաղադրիչ է և ավանդական տեխնիկայի հետ համատեղ հնարավորություն է տալիս ուսումնասիրել էվոլյուցիոն հարաբերությունները, տեսակների բազմազանությունը և այլ համապատասխան ոլորտներ: Մեր վերջին հետազոտությունները ներառում են քարաքոսերի մի քանի խմբեր, ներառյալ Ռամալինան, Մեգասպորան և այլն:

Microbiology

Մանրէաբանություն
ԵՊՀ կենսաքիմիայի, մանրէաբանության և կենսատեխնոլոգիայի ամբիոնի հետ միասին մենք կատարում ենք մանրէաբանական ուսումնասիրություններ, որոնք նվիրված են քարաքոսերի թալում սիմբիոտիկ մեխանիզմների և դրանց հնարավոր հեռանկարների բացահայտմանը:

Barcoding

Շտրիխ-կոդավորում
We have initiated the ”Lichen Barcoding Initiative in Armenia”, which will be first lichen barcoding effort in the region. DNA-based species identification through the use of genetic barcodes is a novel and robust approach, which can be applied in molecular systematics and biodiversity studies, but it must be embedded in an integrative taxonomic framework. Barcoding provides an opportunity to characterize species by specific DNA sequences, serving as additional diagnostic tool; it is widely applied in plants and animals, although plant barcoding is more complex. For fungi including lichens, the ITS marker has been established as the standard DNA barcode.

Conservation

Պահպանություն
Վտանգված կենսաբազմազանությունը պաշտպանելու արդյունավետ մոտեցումներից է դրանց գրանցումը Կարմիր գրքում: Ներկայումս Հայաստանի Կարմիր գրքում նշված են 452 բուսական և 40 սնկային տեսակներ, բայց քարաքոսեր չկան: Մենք պատրաստվում ենք խթանել քարաքոսերի ընդգրկումը Հայաստանի Կարմիր գրքում: Միևնույն ժամանակ, մենք կարևորում ենք քարաքոսերի պահպանության պահպանումը բնության հատուկ պահպանվող տարածքներում և անտառտնտեսությունների կառավարման ծրագրերում, ՇՄԱԳ և այլն:

Նորություններ

ՀՀ ԳԱԱ Ա. Թախտաջյանի անվան բուսաբանության ինստիտուտի քարաքոսերի հետազոտման և պահպանության գիտական խումբը սկսել է իր գիտական արշավները։

The Lichen Research and Conservation Group started itshis scientific campaigns.This time the scientific group was studying the lichens found near Dilijan National Park.  🔎🔬We perform sampling of lichens for biodiversity …


Քարաքոսերը կլանում են միկրոպլաստիկ շրջապատից

The aim of this study was to assess if lichens (Flavoparmelia caperata) surrounding a landfill dumping site in Italy accumulated higher amounts of micro-plastics compared with lichens at more distant …


hyArmenian