Logo
Գիտական հետաքրքրություններ
  • Բազմազանություն
  • Մոլեկուլային կարգաբանություն
  • Մանրէաբանություն
  • Շտրիխ-կոդավորում
  • Պահպանություն
Diversity
Բազմազանություն
Մեր հետազոտական ​​խմբի հիմնական նպատակներից մեկը Հայաստանի քարաքոսերի և սնկերի բազմազանության, բաշխման և դրանց պոպուլյացիաների ուսումնասիրությունն է: Կովկասի տարածաշրջանը, ներառյալ Հայաստանը, կենսաբազմազանության թեժ կետերից մեկն է և լավ հայտնի է իր հարուստ բուսական և կենդանական աշխարհով: Ներկայումս Հայաստանից հայտնի է ավելի քան 620 տեսակի քարաքոս և ավելի քան 1400 տաքսոն մակրոոսկոպիկ սնկեր:
Molecluar Phylogeny
Մոլեկուլային կարգաբանություն
Քարաքոսերի մոլեկուլային կարգաբանությունը քարաքոսերի ժամանակակից սիստեմատիկայի կարևոր բաղադրիչ է և ավանդական տեխնիկայի հետ համատեղ հնարավորություն է տալիս ուսումնասիրել էվոլյուցիոն հարաբերությունները, տեսակների բազմազանությունը և այլ համապատասխան ոլորտներ: Մեր վերջին հետազոտությունները ներառում են քարաքոսերի մի քանի խմբեր, ներառյալ Ռամալինան, Մեգասպորան և այլն:
Microbiology
Մանրէաբանություն
ԵՊՀ կենսաքիմիայի, մանրէաբանության և կենսատեխնոլոգիայի ամբիոնի հետ միասին մենք կատարում ենք մանրէաբանական ուսումնասիրություններ, որոնք նվիրված են քարաքոսերի թալում սիմբիոտիկ մեխանիզմների և դրանց հնարավոր հեռանկարների բացահայտմանը:
Barcoding
Շտրիխ-կոդավորում
Մենք նախաձեռնել ենք «Քարաքոսերի շտրիխ կոդավորման նախաձեռնությունը Հայաստանում », որը կլինի քարաքոսերի շտրիխ կոդավորման առաջին փորձը տարածաշրջանում: ԴՆԹ-ի վրա հիմնված տեսակների նույնացումը գենետիկական շտրիխ կոդերի միջոցով նոր և ուժեղ մոտեցում է, որը կարող է կիրառվել մոլեկուլային սիստեմատիկայի և կենսաբազմազանության ուսումնասիրություններում, բայց այն պետք է ներառված լինի ինտեգրացիոն կարգաբանության շրջանակներում: Շտրիխ կոդավորումը հնարավորություն է տալիս բնութագրել տեսակները ԴՆԹ-ի հատուկ հաջորդականությամբ `ծառայելով որպես լրացուցիչ ախտորոշիչ գործիք: այն լայնորեն կիրառվում է բույսերի և կենդանիների մեջ, չնայած բույսերի շտրիխ կոդավորումը ավելի բարդ է: Սնկերի համար, ներառյալ քարաքոսերը, ITS նշիչը ստեղծվել է որպես ԴՆԹ-ի ստանդարտ շտրիխ:
Conservation
Պահպանություն
Վտանգված կենսաբազմազանությունը պաշտպանելու արդյունավետ մոտեցումներից է դրանց գրանցումը Կարմիր գրքում: Ներկայումս Հայաստանի Կարմիր գրքում նշված են 452 բուսական և 40 սնկային տեսակներ, բայց քարաքոսեր չկան: Մենք պատրաստվում ենք խթանել քարաքոսերի ընդգրկումը Հայաստանի Կարմիր գրքում: Միևնույն ժամանակ, մենք կարևորում ենք քարաքոսերի պահպանության պահպանումը բնության հատուկ պահպանվող տարածքներում և անտառտնտեսությունների կառավարման ծրագրերում, ՇՄԱԳ և այլն:
Նորություններ

ՀՀ ԳԱԱ Ա. Թախտաջյանի անվան բուսաբանության ինստիտուտի քարաքոսերի հետազոտման և պահպանության գիտական խումբը սկսել է իր գիտական արշավները։

ՀՀ ԳԱԱ Ա. Թախտաջյանի անվան բուսաբանության ինստիտուտի քարաքոսերի հետազոտման և պահպանության գիտական խումբը սկսել է իր գիտական արշավները։ Այս անգամ գիտական խումբը ուսումնասիրում էր «Դիլիջան» ազգային պարկի հարակից տարածքներում հանդիպող քարաքսերը։

Քարաքոսերը կլանում են միկրոպլաստիկ շրջապատից

Իտալիայում կատարված հետազոտությունների արդյունքում պարզ է դարձել, որ քարաքոսերը կարող են կուտակել օդում առկա միկրոպլաստիկը։ Հետազոտության ընթացքում քարաքոսերը նմուշառվել են աղբավայրից տարբեր հեռավորությունների վրա...

hyArmenian