Քարաքոսերի հետազոտման և պահպանության գիտական խումբը սկսել է համալրվել անհրաժեշտ սարքավորումներով: Սա էլ մեր առաջին ստերեոսկոպիկ մանրադիտակը:

hyArmenian